Om os/About us

Vi er en familie , der bor i Jylland, i dejlige landlige omgivelser tæt på skov og strand.

Vi har siden 1988 haft Bull Terrier og fik i 1997 vores første StaffordshireBull Terrier. I 2003 fik vi vores første Miniature Bull Terrier.

Vi lægger stor vægt på at vores hunde er omgængelige, både over for børn og andre mennesker, men også over for andre hunde. Vi ønsker rare og venlige familiehunde som alle kan omgås! Vores hvalpe bliver født i soveværelset og er med i vores daglig dag indtil de rejser hjemmefra.

Vi er i 2008 så heldige at vi har fået ønskeprofil på Staffordshire BullTerrier, og vi er i fuld gang med at mentalbeskrive vores hunde.

Som noget nyt i 2009 har vi besluttet at hvalpe teste vores hvalpe inden de rejser hjemmefra.

I 2014 fik vi vores første Griffon, det havde længe været et ønske at finde en anden race end Bull Terrieren som vi ikke har opdrættet siden 2006, og for vores Miniature Bull Terrier som vi ikke har opdrættet siden 2012.

Det var været mange mange skønne år med store og små buller 💕

Valget faldt på Griffonen, da vi kender en anden opdrætter som har haft Staffordshire og Griffon sammen og som havde fortalt hvilken godt match disse to racer var, og vi kan kun give hende ret .

Ud over vores almindelige interesse i vores hunde, interessere  vi os også meget for udstillinger hvor vi deltager i de fleste rundt om i landet.

How we began

We are a family living in Jutland in the land of Denmark, in wonderful contry surroundings, close to both forrest and beach. .

We have had Bull Terriers since 1988 and in 1997, we got our first Staffordshire Bull Terrier. In 2003, we got our first Miniature Bull Terrier.

We care a lot that our dogs are sociable, not only with children and other people, but also with other dogs. We want nice and friendly dogs that everyone can be around! Our puppies are born in the bedroom and are part of our life until the day they are leaving home.

We are in 2008 so lucky that we got the wish profile for the Staffordshire Bull Terrier, and we are working on getting all of our Staff’s mentality desribed.

As a new thing in 2009 we have desided to puppy test our puppys before they leave home

In 2014 we got our first Griffon, it had long been a desire to find a different race than the Bull Terrier we have not bred since 2006, and for our Miniature Bull Terrier we have not bred since 2012.

It had been many many wonderful years with large and small bullere and we also still have a single mini in our familyJ

The choice fell on Griffon when we know another breeder who had Staffordshire and Griffon together and had told the good match these two races were, and we can just say it is so true .

Besides our genuine interest in our dogs, we are also interested in dog shows, where we participate in most of the national ones, all around the country.

Vores mål

Vores mål er at opdrætte racetypiske, sunde hunde med et godt temperament.

Alle vores Staffere er clear for L2hga & HD /AD fotograferede samt undersøgt for patella før avl.

 Vores Griffoner er øjenlyst og patella undersøgt før avl.

Når vi har hvalpe bruger vi meget tid på at socialisere dem, de møder masser af mennesker og børn i alle størrelser og andre dyr. Det gør vi for at gøre dem klar til alle de nye udfordringer som de vil møde i deres nye hjem.

Our goal

Our goal is to breed characteristic, healthy dogs with good temperaments.

All our Staffordshire are clear for L2hga & HD / AD photographed and examined for patella before breeding.

Our Griffons are eye examined and patella examined before breeding.

When we have puppies, we use a lot of time to socialise them, they meet many people and children of all sizes and other animals. We do so to prepare them for all the new challenges which they will face in their new homes.